Safari

Off road vožnja u posebno prilagođenom safari vozilu i obilazak Nacionalnog parka Kopaonik. Spektakularni vidici, posmatranje flore i faune, obilazak arheološkog lokaliteta Nebeske stolice i priča o ovom izuzetno vrednom areheološkom nalazištu, čiji delovi datiraju iz III i IV veka.